GALERIA

 


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25 lutego 2010 roku.

Podpisanie umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 23 czerwca 2010 roku.

Projekt ma już zapewnioną dotację unijną.

Podpisanie umowy - Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Grodzisko z dnia 05.10.2010r.

Przekazanie terenu budowy w Rozmierce z dnia 15.10.2010r.

Podpisanie umowy - Gąsiorowice, Piotrówka, Barut, Wierchlesie i Łaziska z dnia 20.10.2010r.

Przekazanie terenu budowy dla miejscowości Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska i Gąsiorowice (Kontrakt 9,10,11,12,13), które odbyło się wraz z uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego w Piotrówce.

Rozpoczęcie robót w gminie Jemielnica.

Rozpoczęcie robót w Dziewkowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce i Grodzisku.

Podpisanie umowy - Kadłub, Rozmierz, Sucha i Szymiszów Osiedle.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcom dla miejscowości Kadłub, Rozmierz (Kontrakt 5 i 6), które odbyło się w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o..

Podpisanie umowy na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barut

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnica

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziewkowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadłub

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaziska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozmierka

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozmierz

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchlesie

Modernizacja kolektora do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Op.

Podpisanie umowy -Modernizacja/Przebudowa kolektora do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich

Podpisanie umowy - Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Szymiszów Osiedle (dokończenie realizacji zadania)