PRZETARG VI P‑05a/PZP/2011

Projekt POIIS

 

 

        Ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, realizowaną w ramach Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie" – nr zamówienia P‑05a/PZP/2011 - ukazało się 12 maja 2011r. w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest dostępne w bazie TED (Tenders Elektronic Daily) (Dz.U./S S91 12/05/2011 148896-2011-PL)

 

 

       1.   Ogłoszenie.

             1.1    Zmiany w ogłoszeniu - 26.05.2011.

             1.2    Zmiany w ogłoszeniu - 08.06.2011.

       2.   SIWZ - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

       3.   SIWZ - Część II - Wzór umowy.

       4.   SIWZ - Część III - Opis przedmiotu zamówienia.

             4.1    Zmiany SIWZ cz.III - Opis przedmiotu zamówienia - 26.05.2011.

             4.2    Zmiany SIWZ cz.III - Opis przedmiotu zamówienia - 08.06.2011.

       5.   SIWZ - Część IV - Formularze ofertowe.     [wer. doc]

       6.   Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 08.06.2011

       7.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.07.2011

       8.   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  - 21.07.2011