GALERIA IX

 

    Rozpoczęcie robót w Dziewkowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce i Grodzisku.


   
Z początkiem listopada 2010r. ruszyły prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dziewkowice. W pierwszym tygodniu prac ułożono odcinek około 80 mb kanału grawitacyjnego w ul. Strzeleckiej oraz w tej samej ulicy rozpoczęto roboty przy rurociągu tłocznym. W Dziewkowicach ruszyły również prace przy układaniu kanałów grawitacyjnych przy ul. Dziewkowickiej, ul. Nowotki, ul. Krótkiej, ul. Centawskiej i ul. Podgórnej.
W tym samym tygodniu przystąpiono do prac w Błotnicy Strzeleckiej na kanale grawitacyjnym przy ul. Centawskiej oraz rozpoczęto budowę rurociągu tłocznego w kierunku miejscowości Centawa.W Grodzisku ruszyły roboty na kanale grawitacyjnym przy ul. Leśnej. Dnia 22 grudnia 2010 roku odbył się częściowy odbiór wykonanych robót w miejscowościach Dziewkowice i Błotnica Strzelecka.

 

Urządzenie do wykonywania robót metodą przewiertu sterowanego na ul. Centawskiej w Błotnicy Strzeleckiej.Urządzenie do wykonywania robót metodą przewiertu sterowanego na ul. Centawskiej w Błotnicy Strzeleckiej.

 

 

Trasa rurociągu grawitacyjnego w polach przy ul. Centawskiej.Trasa rurociągu grawitacyjnego w polach przy ul. Centawskiej.

 

 

Odbiór częściowy rurociągu grawitacyjnego na odcinku Dziewkowice – Strzelce Opolskie. Od lewej: Inżynier budowy firma WUPRINŻ S. A. – Tomasz Sobocińki, Inspektor nadzoru firma Tractebel Engineering S.A. – Andrzej Neustein oraz Kierownik budowy firma WUPRINŻ S. A. – Przemysław Jankowski.Odbiór częściowy rurociągu grawitacyjnego na odcinku Dziewkowice – Strzelce Opolskie. Od lewej: Inżynier budowy firma WUPRINŻ S. A. – Tomasz Sobocińki, Inspektor nadzoru firma Tractebel Engineering S.A. – Andrzej Neustein oraz Kierownik budowy firma WUPRINŻ S. A. – Przemysław Jankowski.

 

 

Odbór częściowy prowadzony przez Inspektora nadzoru Andrzeja Neusteina oraz pracowników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Odbiór częściowy prowadzony przez Inspektora nadzoru Andrzeja Neusteina oraz pracowników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.