GALERIA VI

 

    Uroczyste podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gąsiorowice, Piotrówka, Barut i Łaziska ( Kontrakt 9, 10, 11,12, 13) w związku z realizacją Projektu : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” z firmą ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o..

 

        W dniu 20 października 2010roku o godzinie 10-tej w siedzibie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsiorowice, Piotrówka, Barut, Łaziska i Wierchlesie z firmą Energopol Trade Opole Sp. z o.o.

 

Od lewej: Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Tomasz Gibki, Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński oraz Prezes ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o. - Krzysztof Skrzypek.

Od lewej: Wiceprezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Tomasz Gibki, Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński oraz Prezes ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o. - Krzysztof Skrzypek.

 

 

Podpisanie umowy odbyło się w obecności władz gminy Jemielnica; od lewej: Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Skarbnik Gminy – Jolanta Nikołajczyk oraz Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy – Piotr Pyka.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności władz gminy Jemielnica; od lewej: Wójt Gminy Jemielnica – Joachim Jelito, Skarbnik Gminy – Jolanta Nikołajczyk oraz Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy – Piotr Pyka.

 

 

Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński wręcza podpisaną umowę Prezesowi ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o. Krzysztofowi Skrzypek.

Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Marian Waloszyński wręcza podpisaną umowę Prezesowi ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o. Krzysztofowi Skrzypek.