Odwiedzający

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Statystykla

Użytkowników:
1589
Artykułów:
101
Odsłon artykułów:
3104425

TARYFY OPŁAT


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH TARYF 
 
Zarząd SWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw Art. 9.Ust.1.
 „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy t.j. od dnia 12 grudnia 2017r. „
 

 

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich
ogłasza zatwierdzone
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

-  na terenie gminy Strzelce Opolskie na okres
od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
  
-  na terenie gminy Jemielnica na okres
od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.