REGULAMIN


 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI WOBEC ODBIORCÓW USŁUG

 

 


Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
W Strzelcach Opolskich

Poniżej przedstawiamy Państwu pełne teksty regulaminów świadczenia usług przez naszą firmę.